Υπηρεσίες

Εκπαίδευση στελεχών

Η ικανότητα ενός στελέχους να διαπραγματεύεται αποτελεσματικά θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες του ίδιου του ατόμου, που σταδιακά, συντείνει στη γενική επιτυχία της εταιρείας. Συνεπώς, ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί επενδύουν στη βελτίωση της διαπραγματευτικής ικανότητας των στελεχών τους, μέσω της στοχευμένης εκπαίδευσης.

Οι ειδικοί της NCG προσφέρουν εξειδικευμένη γνώση σε επαγγελματίες, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με πολλαπλές προκλήσεις, όπως είναι η επίλυση διαφορών, η πρόληψη συγκρούσεων και η αναγκαιότητα για επίτευξη μιας επικερδούς συμφωνίας. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη, τα οποία δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως:

– Εμπορικές Συναλλαγές

Oι επαγγελματίες πωλητές και αγοραστές (sellers & buyers) πραγματοποιούν καθημερινά συναλλαγές, σε επίπεδα B2B και B2C. Απώτερος στόχος κάθε επαγγελματία του τομέα αποτελεί η επιτυχής έκβαση των συναλλαγών, δηλαδή η επίτευξη βιώσιμων συμφωνιών, με ωφέλιμα αποτελέσματα για την επιχείρηση στην οποία ανήκουν. Οι εκπαιδευτικές μας παροχές στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό κλάδο αφορούν στη διδασκαλία τεχνικών εμπορικής διαπραγμάτευσης. Αναλυτικότερα:
 • Ενισχύουμε στους εργαζόμενους τη γνώση που σχετίζεται με την αποκωδικοποίηση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Εστιάζουμε στην πρόληψη συγκρούσεων, στο πλαίσιο της ομάδας
 • Δίνουμε έμφαση στην εκμάθηση στρατηγικών ισχυροποίησης της θέσης
 • Διδάσκουμε τεχνικές ανάπτυξης ωφέλιμων επιχειρημάτων
Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, το στέλεχος αποκτά περισσότερες διαπραγματευτικές δεξιότητες, έχοντας αποκομίσει δυο σημαντικά όπλα. Ξέρει να διαπραγματεύεται και έχει εμβαθύνει ουσιαστικά στους μηχανισμούς συναισθηματικής νοημοσύνης.

– Διαχείριση & Διοίκηση Ομάδας

Οι Managers των οργανισμών αναλαμβάνουν τη διοίκηση ομάδων. Μοιραία, οι επαγγελματίες αυτοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με διχογνωμίες, διαφωνίες και διαχείριση κρίσεων. Η ικανότητά τους να διατηρούν ισορροπίες και να διαχωρίζουν το άτομο από το αντικείμενο διαπραγμάτευσης κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, για να μη διαταράσσεται η παραγωγικότητα και η δημιουργικότητα της ομάδας. Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της N.C.G., οι Managers έχουν την ευκαιρία:
 • Να βελτιώσουν την ικανότητά τους για ενεργή ακρόαση
 • Να μπορούν να διαπραγματεύονται καλύτερα συμφωνίες σε οποιοδήποτε πλαίσιο (B2B ή B2C)
 • Να εδραιώσουν γνώσεις που αφορούν σε στρατηγικές επίλυσης ενδοεταιρικών προβλημάτων
 • Να διαχειριστούν μια φαινομενικά λιγότερο ωφέλιμη συμφωνία, έτσι ώστε να αποβεί όχημα επιτυχίας για το μέλλον
Μετά το πέρας του προγράμματος, οι Managers θα έχουν εξασκηθεί μέσα από απτά παραδείγματα και θεωρητική ύλη, σε τεχνικές που οδηγούν στη διατήρηση της νόρμας και τους βέλτιστους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης ποικίλων ζητημάτων.

Συμβουλευτική Διαπραγματεύσεων

“Οι καλύτεροι διαπραγματευτές στον κόσμο γεννιούνται και γίνονται”.
Πόση αλήθεια άραγε χωρά η παραπάνω φράση; Όποιος έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ή να συνδιαλλαγεί με κορυφαίους επαγγελματίες διαπραγματεύσεων, αμέσως θα καταλάβει ότι η κλίση, το ταλέντο δηλαδή, παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο να γίνει κανείς κορυφαίος του είδους. Ωστόσο, αυτό που είναι θεμελιώδες είναι η γνώση, η εμπειρία και τέλος, η διαπραγματευτική ικανότητα που αποκτάται με συνέπεια και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Στόχος της υπηρεσίας μας, με θέμα τη Συμβουλευτική Διαπραγματεύσεων αποτελεί η εκμάθηση όλων των παγκόσμια αποδεκτών εργαλείων, με τη βοήθεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος:

 • Αντιλαμβάνεται τις προθέσεις κάθε μέρους και είναι σε θέση προβεί σε μια διαπραγματευτική διαδικασία, με  επιτυχία
 • Αποκτά πραγματική γνώση της διαπραγμάτευσης
 • Χτίζει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση που πάντοτε παίζει κυρίαρχο ρόλο για την επίτευξη μιας αμοιβαία ωφέλιμης συμφωνίας
 • Μαθαίνει μη λεκτικούς μηχανισμούς επικοινωνίας και είναι σε θέση να τους αναγνωρίσει, εξερευνώντας μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές, τη δυναμική κάθε πλευράς
 • Αποφεύγει καταστροφικά λάθη, τα οποία χωρίς γνώση, μοιάζουν προφανείς και λογικές κινήσεις.

Τα αποτελέσματα μιας διαπραγμάτευσης δεν είναι άυλα. Η διαπραγμάτευση διαθέτει κανόνες, παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και συνεπώς, μπορεί να αξιολογηθεί από τους ειδικούς του είδους. Η άριστη προετοιμασία και η εδραιωμένη γνώση αποτελούν σημαντικούς συμμάχους για μια συμφωνία που ωφελεί την πλευρά του ενδιαφερόμενου.

Κλείστε την πρώτη σας συνάντηση δωρεάν.

Διαπραγμάτευση δι' αντιπροσώπου

Η αντιπροσωπευτική διαπραγμάτευση αποτελεί μια από την πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία της N.C.G. Πρόκειται για τη συνεργασία που αναπτύσσεται ανάμεσα στον διαπραγματευτή της N.C.G. και τον εντολέα, κατά την οποία ο δεύτερος επιζητά την αντιπροσώπευσή του για μια ή περισσότερες υποθέσεις που καλείται να φέρει εις πέρας. Για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης αυτής, ο επαγγελματίας βρίσκεται σε πλήρη συνέργεια με τον ενδιαφερόμενο.

Οι παροχές της υπηρεσίας ακολουθούν τα παρακάτω στάδια:

 • Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει με πλήρη διαφάνεια όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, για την οποία καλείται να διαπραγματευθεί
 • Ο ειδικός της N.C.G. συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ξεκινά την έρευνά του
 • Ο διαπραγματευτής, έχοντας εδραιωμένη γνώση και μια σειρά από δεδομένα στη διάθεσή του, δημιουργεί το διαπραγματευτικό πλάνο 
 • Πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των συνεργατών (ενδιαφερόμενος – διαπραγματευτής), στις οποίες γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων και αναπτύσσονται όλα τα επιχειρήματα που θα στηρίξουν την υπόθεση

Η υπηρεσία αυτή αφορά συνήθως σε ζητήματα που επιλέγεται να επιλυθούν εκτός θεσμικού πλαισίου (δικαστήρια και λοιπούς δικαιοδοτικούς φορείς) και απαιτούν ισχυρές στρατηγικές επίλυσης, προκειμένου να προκύψει μια συμφέρουσα συμφωνία, αμοιβαίας ωφέλειας. Πρόκειται για μια παροχή που μεταφράζεται ως τη διαχείριση της υπόθεσης και την προάσπιση των συμφερόντων του εντολέα, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διαχείριση Συγκρούσεων

Συγκρούσεις υπήρχαν πάντοτε και θα υπάρχουν όσο οι άνθρωποι έχουν αντίθετα συμφέροντα ή μη λειτουργική επικοινωνία.Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια μη παρεμβατική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, κατά την οποία ο διαμεσολαβητής παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο μέρη, με σκοπό να επιλύσει μια διαφορά. Βρίσκει έδαφος από κοινές, καθημερινού τύπου διαφωνίες, εως και διεθνείς διακρατικές διαμάχες, όπως για παράδειγμα συνέβη στη πρόσφατη διαμάχη μεταξύ Αζερμπαιτζάν-Αρμενίας.

Πρόκειται για μια υπηρεσία, όπου ο διαμεσολαβητής ακούει και τις δύο πλευρές, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Στη συνέχεια, αξιολογεί τα στοιχεία που έχει στα χέρια του και διευκολύνει την επίλυση σύγκρουσης, δημιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για τη λύση της διαφωνίας. 

Η υπηρεσία της διαμεσολάβησης αφορά:

 • Οικογενειακές υποθέσεις – Ζητήματα που προκύπτουν ανάμεσα σε μέλη της άμεσης ή ευρύτερης οικογένειας, με οικονομικές ή διαπροσωπικές διαφορές
 • Οικονομικές διαφωνίες – Οι διαφορές αυτές μπορεί να συμβαίνουν σε προσωπικό, εταιρικό ή άλλο επίπεδο και πολύ συχνά, η επίλυσή τους απαιτεί ένα τρίτο πρόσωπο που κατευθύνει τη διαμάχη προς λύση
 • Εταιρικές διαφορές- Αναφερόμαστε σε υποθέσεις ενδοεταιρικές ή θέματα που αφορούν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε εταιρείες, φορείς ή οργανισμούς
  Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στόχος της διαμεσολάβησης αποτελεί η λύση της διαφωνίας χωρίς παρέμβαση και τελικώς, η δημιουργία κοινού εδάφους για τη διαχείριση της διαφωνίας. 
coaching

Negotiation Sessions

Οι διαπραγματευτικές ικανότητες αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο της καθημερινής προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Όταν διαθέτουμε διαπραγματευτικές δεξιότητες, γινόμαστε πιο ευέλικτοι στην αντιμετώπιση διχογνωμιών, συγκρούσεων και εύρεσης λύσεων σε αντικρουόμενα συμφέροντα.

Είτε ο στόχος σας είναι να διαπραγματευθείτε μια συμφωνία, να διαπραγματευθείτε την τιμή ενός ακινήτου, να αξιολογήσετε εάν σας συμφέρει μια πρόταση, να αυξήσετε το μισθό σας, να διαχειριστείτε μια κατάσταση με τον προιστάμενο ή τον υφιστάμενο σας και την ομάδα σας, όλα ανάγονται σε μια ή περισσότερες διαπραγματεύσεις που θα κληθείτε να κάνετε. Μέσα από τα Tailor Made Sessions των Διαπραγματεύσεων μπορείτε να τον αποτυπώσετε σε πλάνο, να αξιολογήσετε τι πόρους έχετε, πώς θα τους χειριστείτε και τι αποτέλεσμα θα πάρετε.

Μέσα από ουσιαστική επαγγελματική καθοδήγηση:

 • Μαθαίνετε να υπερασπίζεται και να ισχυροποιεί τις θέσεις του, με στιβαρά επιχειρήματα και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα
 • Οικοδομείτε την ικανότητα να διατηρεί τα ενδεχομένως έντονα συναισθήματά του εκτός του διαπραγματευτικού πεδίου, εξασκώντας παράλληλα και τη γλώσσα του σώματος
 • Ισχυροποιείτε τα δυνατά του σημεία και τα μετατρέπει σε στοιχεία ρητορικής τέχνης, που βοηθούν στην επίλυση διαφορών και στην επίτευξη ωφέλιμων συμφωνιών

Οι συνεδρίες προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε υπόθεσης (individual case conditions) και το διαπραγματευτικό επίπεδο του ατόμου..

Practice Groups

Έχετε απορία τι πραγματικά είναι οι διαπραγματεύσεις; Πιστεύετε ότι είναι μια διαδικασία που αφορά μόνο υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, πολιτικούς και αξιωματικούς του στρατού και της αστυνομίας; H αλήθεια είναι διαφορετική. Όλοι, πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα μας, διαπραγματευόμαστε. Απλώς δεν είμαστε συνειδητοί όταν το κάνουμε. Και φυσικά μέχρι κάποιος να μας διδάξει, δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Αποκτήστε την πρώτη σας δομημένη εμπειρία διαπραγματεύσεων συμμετέχοντας στο Practice Group. Στα Practice Groups θα αναλύσουμε βασικές αρχές καθώς και διαπραγματεύσεις που άλλαξαν τον κόσμο, θα κάνουμε βιωματικές ασκήσεις και αφού έχετε αποκτήσει τις βασικές γνώσεις θα διαπραγματευθείτε και εσείς οι ίδιοι. Κάντε την εγγραφή σας για το επόμενο Practice Group εδώ!